Cho dung dịch chứa các ion sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl. Muốn loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch, có thể cho tác dụng với chất nào sau đây?

A.

Dung dịch K2CO3.

B.

Dung dịch Na2CO3.

C.

Dung dịch NaOH.

D.

Dung dịch Na2SO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch Na2CO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...