Cho dung dịch chứa các ion: Na+, , , , . Dùng chất nào sau đây có thể loại bỏ được nhiều ion nhất?

A.

KCl.

B.

Ba(NO3)2.

C.

NaOH.

D.

HCl.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...