Cho dung dịch chứa các ion: Na+, , , , . Dùng chất nào sau đây có thể loại bỏ được nhiều ion nhất?

A.

KCl.

B.

Ba(NO3)2.

C.

NaOH.

D.

HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ba(NO3)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...