Cho dung dịch chứa các ion: Na+, , , , . Dùng chất nào sau đây có thể loại bỏ được nhiều ion nhất?

A.

KCl.

B.

Ba(NO3)2.

C.

NaOH.

D.

HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ba(NO3)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...