Cho dung dịch chứa các cation sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+. Muốn loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch, có thể dùng chất nào sau đây:

A.

Dung dịch K2CO3.

B.

Dung dịch Na2CO3.

C.

Dung dịch NaOH.

D.

Dung dịch Na2SO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch Na2CO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...