cho dung dịch chứa các cation sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+. Muốn loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa thêm ion lạ vào dung dịch, có thể dùng chất nào sau đây:

A.

Dd K2CO3

B.

dd Na2CO3

C.

dd NaOH

D.

dd Na2SO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

dùng dd Na2CO3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...