Cho dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 tác dụng với 0,3 mol CO2. Dung dịch sau phản ứng có 2 muối: CaCO3, Ca(HCO3)2. Giá trị của a có giới hạn như sau:

A.

1 < a < 2. 

B.

0,15 ≤ a < 0,3. 

C.

0,15 < a ≤ 0,3.

D.

0,15 < a < 0,3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,15 < a < 0,3. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...