Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m (gam) kết tủa. Giá trị của m là:

A.

19,7.

B.

39,4.

C.

17,1.

D.

15,5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

19,7.

n = = 0,2 (mol) > n.

(NH4)2CO3 + Ba(OH)2 BaCO3↓ + 2NH3 + 2H2O

   0,1              0,1            0,1

Kết hợp tỉ lệ phản ứng Ba(OH)2 dư, (NH4)2CO3 hết.

= n = 0,1 (mol) = 197.0,1 = 19,7 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...