Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có:

A.

Kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.

B.

Bọt khí bay ra.

C.

Bọt khí và kết tủa trắng.

D.

Kết tủa trắng xuất hiện.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...