Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 500 (ml) dung dịch hỗn hợp gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 0,5M. Khối lượng kết tủa tạo ra là:

A.

147,75 g.

B.

146,25 g.

C.

145,75 g.

D.

154,75 g.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...