Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch K2CO3 có dư. Hiện tượng nào sau đây đúng?

A.

Có kết tủa trắng bền.

B.

Có kết tủa vàng nhạt.

C.

Có kết tủa trắng tăng dần đến cực đại rồi tan dần đến hết.

D.

Có kết tủa trắng và có sủi bọt khí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có kết tủa trắng và có sủi bọt khí.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...