Cho dung dịch A có chứa 0,15 mol AlCl3, 0,15 mol FeCl2 tác dụng với dung dịch NH3 dư, sau đó lấy kết tủa sinh ra nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn X có khối lượng là:

A.

19,65 gam.

B.

10,80 gam.

C.

12,00 gam.

D.

24,00 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

19,65 gam.

= nAl = 0,075 (mol); = nFe2+= 0,075 (mol).

 mX = 102.0,075 + 160.0,075 = 19,65 gam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...