Cho dung dịch A có chứa 0,15 mol AlCl3, 0,15 mol FeCl2 tác dụng với dung dịch NH3 dư, sau đó lấy kết tủa sinh ra nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn X có khối lượng là:

A.

19,65 gam.

B.

10,80 gam.

C.

12,00 gam.

D.

24,00 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

19,65 gam.

= nAl = 0,075 (mol); = nFe2+= 0,075 (mol).

 mX = 102.0,075 + 160.0,075 = 19,65 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...