Chỗ dựa của “Chiến tranh đặc biệt ”của Mĩ ở miền Nam là gì?

A.

ấp chiến lược

B.

Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền.

C.

Lực lượng cố vấn Mĩ.

D.

ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...