Cho dòng điện xoay chiều i = I0sin100t (A) qua dây tóc của bóng đèn. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về cường độ dòng điện chạy qua bóng?

A.

Luôn bằng cường độ dòng điện hiệu dụng I = .

B.

Có thời điểm cường độ dòng điện qua bóng bằng 0.

C.

Có thời điểm cường độ dòng điện qua bóng đạt giá trị cực đại bằng biên độ I0.

D.

Luôn thay đổi theo thời gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Luôn bằng cường độ dòng điện hiệu dụng I = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...