Cho dòng điện xoay chiều i = I0sin100t (A) qua dây tóc của bóng đèn. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về cường độ dòng điện chạy qua bóng?

A.

Luôn bằng cường độ dòng điện hiệu dụng I = .

B.

Có thời điểm cường độ dòng điện qua bóng bằng 0.

C.

Có thời điểm cường độ dòng điện qua bóng đạt giá trị cực đại bằng biên độ I0.

D.

Luôn thay đổi theo thời gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Luôn bằng cường độ dòng điện hiệu dụng I = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...