Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos(100πt + ) (A) qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 100 Ω, L =  H và C = 15,9 μF. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

A.

u = 400cos(100πt – ) (V).

B.

u = 200cos(100πt + ) (V).

C.

u = 200cos(100πt – ) (V).

D.

u = 200cos(100πt – ) (V).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...