Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos(100πt + ) (A) qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 100 Ω, L =  H và C = 15,9 μF. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

A.

u = 400cos(100πt – ) (V).

B.

u = 200cos(100πt + ) (V).

C.

u = 200cos(100πt – ) (V).

D.

u = 200cos(100πt – ) (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

u = 200cos(100πt + ) (V).

Ta có: ZL = ωL = 100π. = 100 Ω; ZC = = 200 Ω.

Tổng trở: Z = = 100 Ω

Áp dụng định luật Ôm: I0 =   U0 = I0Z = .100 = 200 V.

Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện là:

tanφ = = = –1 φ = – < 0 cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc . Biểu thức của cường độ dòng điện là:

i = 200cos(100πt + ) = 200cos(100πt + ) (A).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...