Cho dòng điện thẳng I không đổi. Khung dây MNPQ đặt sát dây dẫn như hình. Trong khung dây không có dòng điện cảm ứng trong trường hợp 

                                                 

A.

chuyển động tịnh tiến ra xa dây dẫn xy.

B.

quay quanh cạnh MQ.

C.

quay quanh cạnh NP.

D.

quay quanh cạnh MN.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quay quanh cạnh MQ.

Trong trường hợp khung quay quoanh cạnh MN, từ thông qua khung không đổi (do các đường sức từ của dòng điện thẳng là các đường tròn, tâm trên dây dẫn). Các trường hợp còn lại đều có Φ thay đổi nên có suất điện động cảm ứng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...