Cho dòng điện thẳng I không đổi. Khung dây MNPQ đặt sát dây dẫn như hình. Trong khung dây không có dòng điện cảm ứng trong trường hợp 

                                                 

A.

chuyển động tịnh tiến ra xa dây dẫn xy.

B.

quay quanh cạnh MQ.

C.

quay quanh cạnh NP.

D.

quay quanh cạnh MN.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...