Cho dòng điện i = cos(100πt + φ) (A) chạy qua một cuộn dây có độ tự cảm L =  F. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 400 V. Kết luận nào sau đây là chính xác?

A.

Cuộn dây là thuần cảm.

B.

Cuộn dây có điện trở thuần R = 200 Ω.

C.

Cuộn dây có điện trở thuần R = 100 Ω.

D.

Cuộn dây có điện trở thuần R = 100 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cuộn dây có điện trở thuần R = 100 Ω.

Theo đầu bài: ω = 100π rad/s ZL = ωL = 100 Ω.

Áp dụng định luật Ôm I = Z = = 200 Ω.

Ta thấy Z ≠ ZL cuộn dây không thuần cảm. Điện trở của cuộn dây được xác định: R = = 100 Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...