Cho dòng điện i = cos(100πt + φ) (A) chạy qua một cuộn dây có độ tự cảm L =  F. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 400 V. Kết luận nào sau đây là chính xác?

A.

Cuộn dây là thuần cảm.

B.

Cuộn dây có điện trở thuần R = 200 Ω.

C.

Cuộn dây có điện trở thuần R = 100 Ω.

D.

Cuộn dây có điện trở thuần R = 100 Ω.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...