Cho dòng điện i = 40cos(100πt + φ) (mA) chạy qua một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là:

A.

u = 4cos(100πt + φ – ) (V).

B.

u = 4cos(100πt + φ + ) (V).

C.

u = 4cos(100πt + φ) (V).

D.

u = 4cos100πt (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

u = 4cos(100πt + φ + ) (V).

ω = 100π rad/s ZL = ωL = 100π = 100 Ω.

U0 = I0ZL = 40.10-3.100 = 4.

Hiệu điện thế u giữa hai đầu cuộn thuần cảm nhanh pha so với cường độ dòng điện i qua nó.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...