Cho dòng điện i = 40cos(100πt + φ) (mA) chạy qua một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là:

A.

u = 4cos(100πt + φ – ) (V).

B.

u = 4cos(100πt + φ + ) (V).

C.

u = 4cos(100πt + φ) (V).

D.

u = 4cos100πt (V).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...