Cho dòng điện i = 40cos(100πt + φ) (mA) chạy qua một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là:

A.

u = 4cos(100πt + φ – ) (V).

B.

u = 4cos(100πt + φ + ) (V).

C.

u = 4cos(100πt + φ) (V).

D.

u = 4cos100πt (V).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...