Cho dòng điện 5 (A) chạy qua một vòng dây tạo ra một từ thông qua vòng dây là 5.10-2 (Wb). Độ tự cảm của vòng dây là 

A.

10−2 (H).

B.

10−3 (H).

C.

5.10−2 (H).

D.

5.10−3 (H).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10−2 (H).

Ta có: Φ = Li.

L = = 10−2 (H).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...