Cho đoạn thẳng AB với trung điểm I. Đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau là

A.

IA = 12BA

B.

2IA = AB

C.

BI = 12AB

D.

AB = -2IB

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...