Cho đoạn thẳng AB với trung điểm I. Đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau là

A.

IA = 12BA

B.

2IA = AB

C.

BI = 12AB

D.

AB = -2IB

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chú ý tới hướng, độ dài của các vectơ. Ta có IA = 12BA đúng, do đó 2IA = AB sai, BI = 12AB sai vì hai vectơ ở hai vế của đẳng thức ngược hướng.
Ta có: -2IB = 2BI, vậy AB = -2IB sai vì ngược hai vectơ ở hai vế của đẳng thức hướng.

                             

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...