Cho đoạn thẳng AB = 4 cố định. Tập hợp những điểm M trong không gian mà MA2 + MB2 = 20 là một mặt cầu có bán kính là:

A.

R = 

B.

R = 

C.

R = 2

D.

R = 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

R = .

Gọi O là trung điểm của AB thì MA2 + MB2 = 2MO2 +  = 20

⇔ 2MO2 = 12 ⇔ MO = 

Tập hợp các điểm M là mặt cầu tâm O, bán kính R = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...