Cho đoạn thẳng AB = 4 cố định. Tập hợp những điểm M trong không gian mà MA2 + MB2 = 20 là một mặt cầu có bán kính là:

A.

R = 

B.

R = 

C.

R = 2

D.

R = 3

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...