Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch sao cho cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là:

A.

φ = 0.

B.

φ = .

C.

φ = .

D.

φ = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

φ = 0.

Khi cường độ hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra. Lúc đó cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp trên hai đầu đoạn mạch. Vì vậy độ lệch pha giữa chúng bằng 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...