Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị điện dung C có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = Ucos(ωt)(V). Thay đổi C thì thấy có hai giá trị của C là C1 F và C2 = F làm cho cường độ dòng điện i1 và i2 đều lệch pha với u một góc  rad. Giá trị của R và L là:

A.

R = 115,3 Ω; L = H.

B.

R = 100 Ω; L = H.

C.

R = 125,3 Ω; L = H.

D.

R = 100,3 Ω; L = H.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...