Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = 200cos(100πt) (V), R =120 Ω, C =  F. Khi thay đổi L để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Xác định giá trị của L khi đó?

A.

L = H.

B.

L = H.

C.

L = H.

D.

L = H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

L = H.

Dung kháng của tụ điện: ZC = = 90 Ω. Điện áp trên hai đầu cuộn cảm được xác định:

UL = ZL = ZL =

Xét y = = (R2 + )()2 – 2ZC + 1

Ta thấy hàm số y phụ thuộc vào biến là một parabol có phần lõm hướng lên trên Hàm số y có giá trị cực tiểu ứng với toạ độ đỉnh: =

ZL = = 250 Ω L = = H.

Vì UL = nên khi hàm số y đạt giá trị cực tiểu thì UL đạt giá trị cực đại. Vậy với L = H thì điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...