Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = Ucos(ωt) (V), coi điện trở của vôn kế rất lớn. Thay đổi L để vôn kế chỉ giá trị cực đại. Giá trị của cảm kháng khi đó bằng:

A.

ZL = .

B.

ZL = .

C.

ZL = .

D.

ZL = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có UAB = UAM + UMN + UNB

Hay

AB = UAB = U; AM = UR; MN = AK = UL; NB = UC

Áp dụng định lí hàm số sin trong ΔKAB

Trong đó ΔKBN vuông tại N ta cso sinα =

Suy ra UL =

Nếu sinβ = 1 thì 

Và khi sinβ = 1 suy ra β = π/2, suy ra α = φ

tanα = tanφ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...