Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch AB là u = 200cos100πt (v). Điện trở và dung kháng của tụ điện là R = 120 Ω, ZC = 90 Ω. Khi thay đổi L, thấy có hai giá trị của L để điện áp trên hai đầu cuộn cảm bằng 175 V. Hai giá trị của L là:

A.

L1 = H; L2 = H.

B.

L1 = H; L2 = H.

C.

L1 H; L2 = H.

D.

L1 H; L2 = H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

L1 = H; L2 = H.

Ta có: UL = IZL; U = IZ

17 – 8820ZL + 1102500 = 0 ZL1 = 210 Ω; ZL2 = 308,8 Ω

L1 = H; L2 = H.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...