Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = 220cos(100πt) (V). Điện trở R = 100 Ω, điện dung của tụ điện C =  F. Thay đổi L để điện áp hiệu dụng của tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó là:

A.

200 V.

B.

220 V.

C.

440 V.

D.

400 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

440 V.

Dung kháng của tụ điện: ZC = = = 200 Ω

Điện áp trên hai đầu tụ điện được xác định:

UC = IZC = ZC = ZCĐể điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

ωL – = 0 Imax = UCmax = ImaxZC = ZC = 200 = 440 V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...