Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp có R=10Ω, ZL=10Ω, ZC=20Ω. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch $i=2\sqrt{2}c\text{os}\left( \text{100}\pi \text{t} \right)(A)$. Biểu thức tức thời của hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là:

A.$u=40\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{4} \right)(V)$
B. $u=40\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{2} \right)(V)$
C. $u=40\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{4} \right)(V)$
D. $u=40\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{2} \right)(V)$
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...