Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp như hình bên. Điện áp UAM = 8 V; UMN = 14 V; UNB = 20 V. Điện áp UAB là:

A.

10 V.

B.

20 V.

C.

30 V.

D.

40 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10 V.

Biểu diễn các điện áp trên giản đồ Fre-nen như hình bên. Từ giản đồ Fre-nen ta có:

UAB = = 10 V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...