Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng giả trị của điện trở thuần. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là:

A.

φ = π.

B.

φ = .

C.

φ = .

D.

φ = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

φ = .

Theo đầu bài, ta có ZL – ZC = R tanφ = 1 φ = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...