Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng giả trị của điện trở thuần. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là:

A.

φ = π.

B.

φ = .

C.

φ = .

D.

φ = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

φ = .

Theo đầu bài, ta có ZL – ZC = R tanφ = 1 φ = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...