Cho đoạn mạch xoay chiều LRC mắc nối tiếp như hình vẽ, giá trị điện dung C có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = U0cos(ωt) (V), R = 100 Ω, L =  H. Thay đổi C để AN ┴ MB. Giá trị của C là:

A.

F.

B.

F.

C.

F.

D.

F.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

F.

Gọi φ1; φ2 là độ lệch pha của AN; MB so với cường độ dòng điện.

ANMB φ1 + φ2 = tanφ1tanφ2 = –1.

Mặt khác, tanφ1 = ; tanφ2 =

tanφ1tanφ2 = –1 ZCZL = R2 ωL = R2 C = = F.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...