Cho đoạn mạch xoay chiều LRC mắc nối tiếp như hình vẽ, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = U0cos(ωt) (V), R = 100 Ω, C =  F. Thay đổi L để ANMB. Xác định giá trị của L?

A.

H.

B.

H.

C.

H.

D.

H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

H.

Gọi φ1, φ2 là độ lệch pha của AN, MB so với cường độ dòng điện.

ANMB φ1 + φ2 = tanφ1tanφ2 = –1. Chú ý φ2 < 0.

Mặt khác, tanφ1 = ; tanφ2 =

tanφ1tanφ2 = = –1 ZCZL = R2 ωL = R2 L = CR2 = .1002 = H.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...