Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi L để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, điện áp đặt vào hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng:

A.

UL = UC = .

B.

UL = UC = .

C.

UL = UC = .

D.

UL = UC = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

UL = UC = .

I =

Để cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại thì mẫu số của biểu thức trên phải đạt giá trị cực tiểu ωL – = 0 L =

Khi đó, trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

Imax = UL = UC = ImaxZL = ImaxZL = ImaxZC = = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...