Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi C để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, hệ số công suất bằng:

A.

1.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1.

Để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại thì hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Khi đó ZL = ZC. Mà cosφ = = 0 cosφ = 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...