Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó tụ điện C có thể thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều u = 120cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch. Điện trở R = 240 Ω, cuộn dây có độ tự cảm L =  H. Thay đổi C để điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị điện dung C bằng:

A.

F.

B.

F.

C.

F.

D.

F.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

F.

Cảm kháng của cuộn dây: ZL = ωL = 100π = 320 Ω.

Điện áp trên hai đầu tụ điện được xác định:

UCZC = ZC =

Xét y = = (R2 + )()2 – 2ZL + 1

Ta thấy hàm số y phụ thuộc vào biến là một parabol có phần lõm hướng lên trên.

Hàm số y có giá trị cực tiểu ứng với toạ độ đỉnh: =

ZC = = 500 Ω C = F.

Vì UC = nên khi hàm số y đạt giá trị cực tiểu thì UC đạt giá trị cực đại. Vậy với F thì điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...