Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt một điện áp xoay chiều u = Ucos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi tần số f để điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Khi đó, tần số f bằng:

A.

f = .

B.

f = .

C.

f = .

D.

f = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

f = .

Điện áp trên hai đầu tụ điện được xác định:

UCZC = ZC =

Xét y = =

y = R2ω2C2(ωL – )2 y = L2C2ω4 + (R2C2 – 2LC)ω2 + 1.

Đặt x = ω2, điều kiện x > 0 y = L2C2x2 + (R2C2 – 2LC)x + 1.

Ta thấy hàm số y phụ thuộc vào biến x là một parabol có phần lõm hướng lên trên.

Hàm số y có giá trị cực tiểu ứng với toạ độ đỉnh:

x =   ω2 = =

với điều kiện x > 0   > 0   > R2

Vậy với ω2  f = thì hàm số y đạt giá trị cực tiểu và UC đạt giá trị cực đại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...