Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, R = 10 Ω, L = H, C = F. Mạch điện được đặt trong mạng điện xoay chiều 110V - 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch là:

A.

10 Ω.

B.

5 Ω.

C.

10 Ω.

D.

Ω.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...