Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, R = 10 Ω, L = H, C = F. Mạch điện được đặt trong mạng điện xoay chiều 110V - 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch là:

A.

10 Ω.

B.

5 Ω.

C.

10 Ω.

D.

Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10 Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...