Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp như hình vẽ. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 60cos100πt (V). Biết rằng: UAD= UDB = 60 V, độ tự cảm của cuộn dây thuần cảm là L1 = (H). Biểu thức của cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch là:

A.

i = 2cos(100πt – ) (A).

B.

i = 2cos(100πt + ) (A).

C.

i = 2cos(100πt – ) (A).

D.

i = cos(100πt + ) (A).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...