Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp như hình vẽ. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 60cos100πt (V). Biết rằng: UAD= UDB = 60 V, độ tự cảm của cuộn dây thuần cảm là L1 = (H). Biểu thức của cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch là:

A.

i = 2cos(100πt – ) (A).

B.

i = 2cos(100πt + ) (A).

C.

i = 2cos(100πt – ) (A).

D.

i = cos(100πt + ) (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

i = cos(100πt + ) (A).

Theo giản đồ vectơ Fre-nen:

U2 = + (UL – UC) = – 2ULUC =  – 2ULUC

UL = = = 30 (V); UR = = 30 (V)

Cảm kháng của đoạn mạch: ZL = ωL = 100π. = 30 (Ω)

Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch là: I = = 1 (A).

Dung kháng của đoạn mạch: ZC = = 60 (Ω) C = (F).

Điện trở thuần: R = = 30 (Ω).

Độ lệch pha giữa điện áp so với cường độ dòng điện:

tanφ = = = – φ = .

Vậy biểu thức của cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch là:

i = cos(100πt + ) (A).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...