Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch U = 127 V. Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch là , điện trở thuần bằng 50 Ω. Công suất của dòng điện qua đoạn mạch là:

A.

241,9 W.

B.

24,19 W.

C.

2,419 W.

D.

2419 W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

241,9 W.

Áp dụng công thức P = UIcosφ. Trong đó I = ; Z = I =   P = cos2φ = 241,9 W.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...