Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 50 Ω; L = 159 mH; C = 31,8 μF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 120cos100πt (V). Độ lệch pha của cường độ dòng điện so vói điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

A.

cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp φ = .

B.

cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp φ = .

C.

cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp φ = .

D.

cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp φ = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp φ = .

Áp dụng công thức tanφ = = –1 < 0, suy ra điện áp trễ pha hơn cường độ dòng điện một góc , hay cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...