Cho đoạn mạch như hình vẽ. Tổng trở của đoạn mạch là:

A.

Z = .

B.

Z = .

C.

Z = .

D.

Z = .

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...