Cho đoạn mạch như hình vẽ. Tổng trở của đoạn mạch là:

A.

Z = .

B.

Z = .

C.

Z = .

D.

Z = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Z = .

Vì hai tụ điện mắc nối tiếp nên điện dung của bộ tụ được xác định:

ZC = Z = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...