Cho đoạn mạch như hình vẽ. Điện áp hai đầu đoạn mạch là UAB = 200sin100πt (V), điện trở của các vôn kế Rv ≈ ∞. u hai đầu đoạn mạch sớm pha  so với i. Vôn kế V1 và vôn kế V2 lần lượt chỉ:

A.

100 V và 100 V.

B.

150 V và 50 V.

C.

100 V và 100 V.

D.

200 V và 200 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

100 V và 100 V.

Ta có: uAB = uAM + uMB AB = AM + MB

Với MB = LC; AMR

Từ giản đồ ta có, tam giác OAM là tam giác vuông cân nên:

UAM = UMB = = 100 V.

Số chỉ (V1) = Số chỉ (V2) = 100 V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...