Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn AN và NB mắc nối tiếp, đoạn AN gồm biến trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\frac{2}{\pi }\,\,H$, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C không đổi. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có biểu thức ${{u}_{AB}}=100\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)$ (V). Vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu đoạn AN. Để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung của tụ điện có giá trị bằng: [Bản quyền thuộc về website dethithpt.com]

A. $\frac{{{10}^{-4}}}{3\pi }\,\,F$
B. $\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }\,\,F$
C. $\frac{{{10}^{-4}}}{4\pi }\,\,F$
D. $\frac{{{10}^{-4}}}{2\pi }\,\,F$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...